Projekti iz istorije umetnosti

Značajne zbirke Odeljenja za istoriju novije umetnosti Narodnog muzeja u Beogradu obuhvataju umetničku građu od perioda srednjeg veka do novog doba, najvećim delom do kraja 20. veka. Njihova obrada i publikovanje delom se ostvaruje u okviru tematskih izložbi i pratećih kataloga, a delom kroz dugoročne stručne i naučne projekate. Najčešće su oni vezani za publikovanje kataloga zbirki, poput projekata Francuska umetnost iz zbirke Narodnog muzeja: slikarstvo i skulpturaKarikatura iz zbirke crteža i grafika jugoslovenskih autora, Crteži jugoslovenskih umetnika 20. veka iz Zbirke crteža i grafika jugoslovenskih autoraZbirka crteža evropske moderne iz Zbirke crteža i grafika stranih autora ili Katalog zbirke jugoslovenskog slikarstva 20. veka, čija je izrada u toku.

Pročitajte još

Medicinska kutija lekara u rudničkoj oblasti

Saznaj više

Društvene igre u doba Rimljana

Saznaj više

Narodni muzej u Beogradu u ulici Miloša Velikog (1923-1934)

Saznaj više