U Centru za konzervaciju Narodnog muzeja u Beogradu, kao sastavni deo aktivnosti na zaštiti kulturnih dobara, realizuju se istraživački projekti i studije iz oblasti preventivne zaštite, konzervacije i restauracije.

Ispitivanja umetničko-istorijskih dela (o sastavu materijala, tehnikama izrade, stanju dela i o uzrocima njihovog propadanja), praćenje razvoja metoda ispitivanja i razrada i unapređenje metoda za konzervaciju i restauraciju kulturnih dobara, ispitivanja tehnika i tehnologija izrade predmeta, ispitivanja sastava predmeta, ispitivanja i istraživanja porekla predmeta, ispitivanja i istraživanja uticaja okruženja na kulturna dobra, i druga istraživanja u oblasti zaštite kulturnih dobara, kao i istraživanja materijala i metoda koji mogu da se primene u cilju usporavanja, zaustavljanja i sprečavanja destruktivnih procesa ili materijala, i nedestruktivnih metoda koje mogu da se primene u procesu konzervacije i restauracije, predstavljaju deo sistematskog istraživanja u oblasti preventivne zaštite i konzervacije i celovite brige o zaštiti i prezentaciji nasleđa.

Pročitajte više