Tematsko vođenje Bal na srpskom dvoru će zainteresovanim posetiocima omogućiti da u galerijskom prostoru sa srpskim slikarstvom 19. veka čuju priču o pojavi balova na srpskom dvoru, kao spoju najviše državne ceremonije, vida zabave najviših društvenih slojeva, kao mesta na kojem se umetnost ukršta sa zabavom

Ulaz je slobodan.