Narodni muzej u Beogradu i Katedra za nederlandistiku Filološkog fakulteta u Beogradu uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije imaju čast i zadovoljstvo da Vas pozovu da učestvujete na Međunarodnoj konferenciji.

Umetnost grafike sjedinjuje različite sadržaje i vidove kulture u kojoj nastaje. Grafika je medij složenog značenja koje se gradi na uzajamnom odnosu sa slikarstvom, ali i drugim umetnostima, književnošću, muzikom, teatrom. Istovremeno, ona prevazilazi samu umetničku pojavnost i prodire u sisteme privrednog i društvenog delovanja, pre svega trgovinu i komunikaciju.

Nizozemska grafika predstavlja paradigmu sveobuhvatnog značenja ovoga medija. Uspostavljena na bogatoj i dinamičnoj produkciji u promenljivim istorijskim uslovima, u rasponu od petnaestog do sedamaestog veka, ona održava duhovnu, intelektualnu i društvenu klimu Nizozemske, koja je bila specifična u odnosu na druge oblasti Zapadne Evrope. Nizozemska grafika imala je uporište u građanskom društvu, koje je sa jedne strane obezbeđivalo stabilnu potražnju, a time i produkciju, a sa druge strane je doprinelo bogastvu njenog sadržaja. Ova grafička produkcija pokazala je u punom smislu sposobnost da zadobija različite oblike, od umetničko-estetičkog do dokumentarnog i informativnog.

Beografska konferencija želi da sagleda nizozemsku grafiku kao fenomen rane moderne, kao krajnje mobilno sredstvo koje funkcioniše na principima estetičke, društvene i kulturološke komunikacije. Ukazujući na slojevitost njenog značaja, nizozemsku grafiku sagledavamo sa dva aspekta: intermedijskog (unutar opšet polja umetnosti) i društvenog, u kome dolazi do širenja njenog značaja. Polazeći od toga, predlažemo sledeće teme:

 

Prof. dr Jelica Novaković

Filološki fakultet u Beogradu

 

Dr Dragana Kovačić

Gordana Grabež

Jelena Dergenc

Jasmina Novaković

Narodni muzej u Beogradu

 

Preuzmite program konferencije.

 

Pozivamo sve zainteresovane za prisustvovanje konferenciji da svoje prisustvo prijave popunjavanjem prijave u nastavku. Imajući u vidu da je broj mesta ograničen molimo sve zainteresovane da svoju prijavu pošalju do 18.10. 2019.
Prijavite se za prisustvovanje konferenciji:

 

Pročitajte više