U Spomen-muzeju Nadežde i Rastka Petrovića otpočelo je izvođenje radova  na realizaciji projekta sanacije i adaptacije, što predstavlja najvažniji korak u stvaranju preduslova da on postane važno mesto susreta, dijaloga i interakcije sa dragocenom zaostavštinom značajnih pregalaca naše kulture.

Po završetku procedure javne nabavke za izbor izvođača radova, a nakon formalnog uvođenja izvođača radova u posao, u petak 24. novembra 2023. godine je otpočelo je izvođenje radova na realizacija projekta sanacije i adaptacije Spomen-muzeja Nadežde i Rastka Petrovića, čiji je završetak planiran za 2014. godinu.

Projektno-tehnička dokumentacija sanacije i adaptacije sačinjena je u skladu sa „Uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite za sanaciju i adaptaciju Spomen muzeja Nadežde i Rastka Petrovića“ Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. Uslovi su podrazumevali niz mera i ograničenja u vrsti i obimu radova koji su uslovljeni statusom objekta kao spomenika kulture. U vezi sa tim, izvođenje radova se realizuje uz obavezno učešće kolega iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture koji je zadužen za konzervatorski nadzor