Mihailo Valtrović, „čuvar“ Narodnog muzeja od 1881. do 1905. godine,  dopisom od 30. marta 1882,  upoznaje tadašnjeg ministra prosvete i crkvenih poslova Stojana Novakovića, koji je i sâm od 1869. do 1874. bio „čuvar“ Narodnog muzeja, sa Projektom zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji čiji je cilj „stati na put dosadašnjem samovoljnom upropašćavanju jednih starina, tako i izvozu drugih na stranu“. Obrazlažući pojedine članove ovog projekta Valtrović naglašava da glavni nadzor nad starinama ima uprava Biblioteke i Muzeja, ali da pomoć valja tražiti i od Arheološkog društva „na čije što skorije ustanovljenje računa ovaj zakon“. Ovaj projekat nikada nije prihvaćen, a donošenje zakona o spomenicima kulture usledilo je posle više od 60 godina.

Način citiranja u literaturi: Arhiv Narodnog muzeja (ANM) 50/1882

Projekat zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji

 

Pročitajte više