STICANjE VIŠIH STRUČNIH ZVANjA

U MUZEJSKOJ DELATNOSTI

Viša stručna zvanja za stručnjake koji obavljaju poslove zaštite umetničko-istorijskih dela u muzejskoj delatnosti u Republici Srbiji stiču se u skladu sa odredbama PRAVILNIKA O VIŠIM STRUČNIM ZVANjIMA U MUZEJIMA REPUBLIKE SRBIJE, koji je doneo direktor Narodnog muzeja u Beogradu, del.br. 352/90 od 28.06.2007. godine i IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VIŠIM STRUČNIM ZVANjIMA U MUZEJIMA REPUBLIKE SRBIJE del.br. 352/193 od 10.10.2018.

 

Viša stručna zvanja

 

U skladu sa Pravilnikom i Izmenama i dopunama Pravilnika,

viša stručna zvanja u muzejima u Republici Srbiji su:

za radnike koji rade na poslovima zaštite umetničko-istorijskih dela sa zvanjem tehničara ili preparatora, odnosno:

za radnike koji rade na poslovima zaštite umetničko-istorijskih dela sa zvanjem samostalnog tehničara ili samostalnog preparatora, odnosno

za radnike koji rade na poslovima zaštite umetničko-istorijskih dela sa zvanjem kustosa, konzervatora-restauratora.

Muzeji mogu svojim aktima opisno dopuniti nazive iz prethodnih stavova ovog člana (npr. viši tehničar-fotograf, viši tehničar-vodič, viši tehničar-konzervator, viši samostalni tehničar-vodič, viši kustos zbirke, viši kustos pedagog, viši kustos-muzejski dokumentarista, viši organizator muzejskih aktivnosti i sl).

Najviši stepen stručnog zvanja u muzejima u Republici Srbije je zvanje:

i mogu ga steći radnici koji poslove zaštite umetničko-istorijskih dela obavljaju u zvanju višeg kustosa, višeg konzervatora ili višeg restauratora.

 

Muzeji mogu svojim aktima opisno dopuniti nazive iz prethodnih stavova ovog člana (npr. muzejski dokumentarista savetnik, organizator savetnik muzejskih aktivnosti i sl).

 

Uslovi za sticanje viših stručnih zvanja

 

U skladu sa Pravilnikom i Izmenama i dopunama Pravilnika,

uslovi za sticanje višeg stručnog zvanja viši tehničar ili viši preparator su:

 1. osam (8) godina rada na zaštiti umetničko-istorijskih dela u zvanju tehničara, ili preparatora – za kandidate sa srednjom školskom spremom (IV stepen stručne spreme)
 2. zapaženi rezultati rada verifikovani od muzeja u kome je radnik zaposlen, s tim da se zapaženim rezultatima smatra ostvarivanje više uspešnih stručnih rezultata na zaštiti umetničko-istorijskih dela o čemu se podnosi uverljiva dokumentacija sa odgovarajućim obrazloženjem
 3. habilitacioni rad za sticanje višeg stručnog zvanja primeren školskoj spremi i poslovima zaštite umetničko-istorijskih dela koje kandidat obavlja

 

Uslovi za sticanje višeg stručnog zvanja viši samostalni tehničar ili viši samostalni preparator su:

 1. osam (8) godina rada na zaštiti umetničko-istorijskih dela u zvanju samostalnog tehničara, ili samostalnog preparatora – za kandidate sa višom školskom spremom (VI stepen stručne spreme) odnosno
 2. zapaženi rezultati rada verifikovani od muzeja u kome je radnik zaposlen, s tim da se zapaženim rezultatima smatra ostvarivanje više uspešnih stručnih rezultata na zaštiti umetničko-istorijskih dela o čemu se podnosi uverljiva dokumentacija sa odgovarajućim obrazloženjem
 3. habilitacioni rad za sticanje višeg stručnog zvanja primeren školskoj spremi i poslovima zaštite umetničko-istorijskih dela koje kandidat obavlja

 

Uslov za sticanje višeg stručnog zvanja viši kustos, viši konzervator-restaurator su:

 1. osam (8) godina rada na zaštiti umetničko-istorijskih dela u zvanju kustosa, konzervatora ili restauratora – za kandidate sa visokom školskom spremom odnosno

– sedam (7) godina rada na zaštiti umetničko-istorijskih dela u zvanju kustosa, konzervatora-restauratora – za kandidate sa završenom specijalizacijom iz oblasti zaštite uz najmanje šest meseci provedenih u priznatom stručnom ili naučnom centru odnosno

– šest (6) godina rada na zaštiti umetničko-istorijskih dela u zvanju kustosa, konzervatora-restauratora – za kandidate sa magistraturom iz oblasti primerenoj delatnosti muzeja odnosno

– pet (5) godina rada na zaštiti umetničko-istorijskih dela u zvanju kustosa, konzervatora-restauratora – za kandidate sa doktoratom iz oblasti primerenoj delatnosti muzeja

 1. zapaženi rezultati rada i stručna ostvarenja, verifikovana od muzeja u kome je radnik zaposlen s tim da se zapaženim rezultatima smatra samostalno ili koautorstvu ostvarivanje više javnosti dostupnih i priznatih stručnih radova koji su doprineli unapređenju delatnosti zaštite, o čemu se podnosi uverljiva dokumentacija sa odgovarajućim obrazloženjem
 2. habilitacioni rad za sticanje višeg stručnog zvanja primeren školskoj spremi, stručnosti i poslovima zaštite koje kandidat obavlja

 

Uslovi za sticanje zvanja muzejski savetnik, konzervator-restaurator savetnik su:

 1. osam (8) godina rada na zaštiti umetničko-istorijskih dela u zvanju višeg kustosa, višeg konzervatora-restauratora odnosno

– šest (6) godina rada na zaštiti umetničko-istorijskih dela u zvanju višeg kustosa, višeg konzervatora-restauratora – za kandidate sa magistraturom iz oblasti primerenoj delatnosti muzeja odnosno

– pet (5) godina rada na zaštiti umetničko-istorijskih dela u zvanju višeg kustosa, višeg konzervatora-restauratora – za kandidate sa doktoratom iz oblasti primerenoj delatnosti muzeja

 1. izuzetna stručna ostvarenja i rezultati rada kojima je kandidat stekao širu stručnu afirmaciju
 2. habilitacioni rad za sticanje zvanja muzejski savetnik

 

Prijava

 

Prijavu za sticanje višeg stručnog zvanja ustanove za svoje kandidate ili kandidati lično podnose na FORMULARU koji ovde možete preuzeti. U slučaju da kandidat lično podnosi prijavu, u formularu ne popunjava delove koji se odnose na ustanove.

Uz Prijavu za sticanje višeg stručnog zvanja nepohodno je dostaviti:

 

Prijava za polaganje stručnog ispita i navedeni prilozi podnose se u tri primerka.

Prijava za sticanje višeg stručnog zvanja u majskom roku podnosi se najkasnije do 01. maja, a za prijavu za sticanje višeg stručnog zvanja u novembarskom roku najkasnije do 01. novembra tekuće godine.

 

Termini sticanja viših stručnih zvanja

 

Viša stručna zvanja stiču se u dva roka i to u drugoj polovini maja, odnosno, drugoj polovina novembra meseca tekuće godine.

 

Komisija za sticanje višeg stručnog zvanja

 

Lista kandidata za trećeg člana Komisije za sticanje viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije

Dopuna liste kandidata za trećeg člana Komisije za sticanje viših stručnih zvanja u muzejima Republike Srbije

Pročitajte više