Arhivska građa obuhvata brojna svedočanstva o radu Narodnog muzeja u Beogradu, od njegovog osnivanja do danas. Ovaj bogat resurs podrazumeva postojanje dokumentacije različitog tipa. U nju spadaju opšta arhiva, popisi dela, podaci o poklonima i otkupima, dosijei izložbi, dosijei zaposlenih, različiti zapisnici, raznovrsna korespondencija, podaci o saradnji sa drugim ustanovama, i drugo. Manji deo fonda čine arhivske knjige – delovodni protokoli, dnevnici finansijskog poslovanja, knjige utisaka, knjige dežurstava i drugo.

Arhivska građa o delatnosti Muzeja, posebno do 1881. godine, ali i iz drugih perioda, čuva se i u Arhivu Srbije, a ona za period između dva svetska rata, u Arhivu Jugoslavije.

Sakupljena arhivska građa, svojevrsno „pamćenje“ muzeja, pruža podatke o svakodnevnom funkcionisanju muzeja kroz dugi niz godina, ali i važne tragove o pristizanju pojedinih predmeta u muzej ili ustupanju dela fonda muzeja prilikom formiranja novih ustanova kulture. I više od toga – ona je resurs za rekonstrukciju toka kulturno-istorijskih zbivanja na teritoriji Srbije, i šire, kulturnih politika, mesta muzeja u kulturi, kulturnih pojava i fenomena krajem 19. i u 20. veku.

Dokumenti iz arhivske građe mogu se dobiti na uvid uz poseban zahtev i u adekvatnom roku.

Kontakt: dokumentacijanm@narodnimuzej.rs

Pročitajte više