Prilikom građenja prve železničke pruge u Srbiji (1881), kod Smedereva je pronađena ostava od 3000 srebrnih i zlatnih komada novca. Mihailo Valtrović, „čuvar“ Narodnog muzeja, u pismu od 31. decembra 1881, moli nadležnog ministra da nešto preduzme „da se ne bi kod inženjera odomaćila praktika da sve ono sebi prisvoje što u zemlji nađu ili da svojevoljno kvare ili unište“. Jedini zakon na koji Valtrović u tom momentu može da se pozove je „zakon po kome državi pripada jedan deo od u zemlji nađenih dragocenosti a ostalo gospodaru zemlje“. On predlaže nekoliko koraka, od kojih se prva dva tiču uprave železničkih društava koja bi morala da obuči zaposlene da „štuju“ postojeći zakon. Treći korak se tiče same vlasti: „Da sve naše vlasti tačno motre na vršenje zakona o nalascima, da se staraju o čuvanju nađenoga, da se potrude da mesto gde je što nađeno opišu i ako je moguće vrednost opisa pojačaju tačnim merama, crtežima i nabrajanjem svega značajnog na tom mestu i oko njega“.

Valtrović povodom pronalaska ostave novca kod Smedereva, 1881

Način citiranja u literaturi: Arhiv Narodnog muzeja (ANM) 17/1881

Pročitajte više