Kao najstarija muzejska institucija u Srbiji, Narodni muzej od svog osnivanja 1844. godine prikuplja, čuva, štiti, interpretira multikulturno nasleđe centralnog Balkana i Evrope. Transformišući se i rastući, Muzej, koji danas čuva 400.000 svedočanstava društvenog i kulturnog razvoje od paleolita do današnjih dana, postaje mesto susreta, snoviđenja, kritike i dijaloga.

Naš cilj je da, kao i do sada, budemo centar kreativnosti, inspiracije, učenja, uživanja, razmene ideja i negovanja sećanja.

Izložbe, projekti, manifestacije i sve ostale aktivnosti koje realizujemo zahtevaju maksimalno angažovanje svih članova našeg tima, i zaposlenih i saradnika. Važan segment naše politike je otvorenost ka svim segmentima zajednice. Saradnja sa drugim institucijama i komercijalnim sektorom doprinose kvalitetu naših programa i realizovanih aktivnosti.

Pozivamo Vas da kao pokrovitelj, finasijski potpomogete realizaciju naših programa, i doprinesete stvaranju poslovne svesti kojom se podstiču društveno odgovorne aktivnosti.  Jačajući neraskidive veze između zajednice, kulturne baštine i privrede, sigurni smo da će u u Srbiji korporativna filantropija postati zdrava poslovna praksa koja je u interesu i akcionara i interesnih grupe.

Šta Narodni muzej može da ponudi

Kao muzejska institucija, potencijalnom sponzoru nudimo mogućnost realizacije zajedničkih programa, kao i priliku da postanu poktovitelji već isplaniranih programa.

Kao pokrovitelj naših programa, vaša kompanija će pored medijske vidljivosti (isticanje sponzora u svim najavama događaja, strateško pozicioniranje logoa na svim štampanim materijalima, prisustvo na društvenim mrežama i internet stranici), imati priliku da, u saradnji s našim stručnjacima, za svoje zaposlene i poslovne partnere organizuje aktivnosti zahvaljujući kojima je moguće ojačati lojalnost i poziciju na lokalnom i regionalnom nivou. Zahvaljući resursima i kapacitetima kojima raspolažemo, Muzej je u mogućnosti da odgovori na brojne struktuirane filantropske programe vaše kompanije.

Ukoliko ste prepoznali svoj interes da budete deo našeg tima i pokrovitelj programa koje realizujemo, marketing tim Narodnog muzeja stoji Vam na raspolaganju.

Naši dosadašnji sponzori

Naši dosadašnji sponzori bile su nacionalne i internacionalne kompanije najrazličitijih grana i privrednih delatnosti.

Kontakt       

Otvoreni smo za saradnju i vaše predloge. Za sva dalja pitanja i kontaktirajte nas putem elektronskog pisma na adresu produkcija@narodnimuzej.rs .

Pročitajte više