Pismo Mihaila Valtrovića, „čuvara“ Narodnog muzeja, Stojanu Novakoviću, ministru prosvete i crkvenih dela iz novembra 1881, kojim ga izveštava o rezultatima kampanje prikupljanja kulturnih i umetničkih starina sa teritorije južne Srbije za muzejske zbirke, a koju su srpske vlasti [knez Milan Obrenović] poverile Đorđu Krstiću. S obzirom da je umetnik doneo u Muzej manje predmete (stari novac, turski ferman za crkvu u okolini Niša i dva gvozdena katanca), Valtrović moli ministra da naloži lokalnim vlastima u Nišu da se angažuju oko pakovanja i dopremanja ostalog prikupljenog materijala. U pitanju su bogoslužbeni predmeti: tri knjige, dva krsta, tri kivota sa moštima, jedan putir, jedan antimins, kao i turska drvorezbarena tavanica, oružje i vojna oprema koji su odabrani za buduću muzejsku zbirku predmeta turske kulture.

Pismo M. Markovića, direktora niške gimnazije, od 3. januara 1882, Mihailu Valtroviću povodom dopremanja starog oružja i vojne opreme za muzejske zbirke, iz niškog vojnog magacina u Beograd. Prema nalogu ministra prosvete i crkvenih dela, Marković je preuzeo obavezu da materijal koji odabere Đorđe Krstić, pošalje u Muzej. Obrazlažući da povereni zadatak nije mogao da izvrši, jer Krstić nije selektovao predmete, Marković izveštava Valtrovića da su u pitanju stara koplja, strele, nadžaci, naprsnici, šlemovi i traži mišljenje koje od predmeta da pošalje u Beograd.

Odgovor Mihaila Valtrovića M. Markoviću, od 8. februara 1882, ukazuje da ga je Đorđe Krstić detaljno izvestio o stanju i kvalitetu starog oružja i vojne opreme iz niškog magacina. Na osnovu toga, Valtrović je dao Markoviću precizna uputstva za selekciju predmeta. Količina nije bila presudan faktor, nego kvalitet izrade, estetske vrednosti i stanje očuvanosti oružja i opreme. Povodom Markovićeve opaske da Krstić nije izvršio selekciju materijala za Muzej, Valtrović je izneo pretpostavku da je slikar verovatno odabrao predmete, ali da su oni posle njegovog iznenadnog odlaska iz Niša ponovo vraćeni ”u gomilu”.

Prepiska povodom nabavke starog oružja iz Niša

Način citiranja u literaturi: Arhiv Narodnog muzej (ANM) 11/1881 i 18/1882

Pročitajte više