Časopis Zbornik Narodnog muzeja pokrenut je godine 1956. i prva tri broja izašla su pod nazivom Zbornik radova Narodnog muzeja (1957-1961). Godine 1964, promenjen je naziv u Zbornik Narodnog muzeja, a 1982. ustanovljene su posebne sveske za arheologiju i istoriju umetnosti.

Zbornik Narodnog muzeja izlazi godišnje, naizmenično u dve sveske: sveska 1 arheologija, jedne godine; sveska 2 istorija umetnosti, naredne godine.

Od 2013. godine, prema odluci Ministarstva za nauku, prosvetu i tehnološki razvoj Republike Srbije, obe sveske Zbornika Narodnog muzeja u okviru Liste domaćih naučnih časopisa za društveno-humanističke nauke unapređene su u kategoriju M51.

Sekretari:

Aktuelno

Narodni muzej Srbije, prema planu i programu izdavačke delatnosti u 2024. godini, priprema narednu svesku ZBORNIKA NARODNOG MUZEJA XXVI-2 (istorija umetnosti).

Radovi predviđeni za objavljivanje u ovoj svesci mogu se odnositi na teme proistekle iz istraživanja u oblasti istorije i teorije likovnih umetnosti i vizuelne kulture, likovne kritike, muzejskih zbirki – kolekcije likovne i primenjene umetnosti, muzeologije i zaštite kulturnih dobara (uključujući domen muzejske edukacije, konzervacije i restauracije, primene savremenih informacionih tehnologija u muzejskoj praksi), ili predstavljati prikaz knjige, saopštenje sa naučnog skupa ili prilog tipa In memoriam. 

Ovom prilikom pozivamo Vas da svojim učešćem doprinesete realizaciji novog broja Zbornika Narodnog muzeja. Molimo Vas da temu svog rada kao i apstrakt priložite između 15. i 25. decembra 2023. godine, a rad dostavite najkasnije do 15. april 2024. godine. Svi dostavljeni radovi biće recenzirani.

Preuzmite:

Pozivno pismo

Uputstvo za pripremu i predaju radova za Zbornik Narodnog muzeja XXVI-2  (Istorija umetnosti)

Molimo Vas da svoje prijave sa apstraktima, a zatim i radove, dostavite sekretaru Redakcije Jeleni Dergenc (adresa: Narodni muzej, Trg Republike 1a, 11000 Beograd, tel. 060/807-5102, e-mail: j.dergenc@narodnimuzej.rs ), prema navedenim terminima.

Pročitajte više