Пројекти из историје уметности

Значајне збирке Одељења за историју новије уметности Народног музеја у Београду обухватају уметничку грађу од периода средњег века до новог доба, највећим делом до краја 20. века. Њихова обрада и публиковање делом се остварује у оквиру тематских изложби и пратећих каталога, а делом кроз дугорочне стручне и научне пројекате. Најчешће су они везани за публиковање каталога збирки, попут пројеката Францускa уметност из збирке Народног музеја: сликарство и скулптураКарикатура из збирке цртежа и графика југословенских аутора, Цртежи југословенских уметника 20. века из Збирке цртежа и графика југословенских аутораЗбирка цртежа европске модерне из Збирке цртежа и графика страних аутора или Каталог збирке југословенског сликарства 20. века, чија је израда у току.

Прочитајте још

Благо је пронађено

Сазнај више

Потрага за балканским кременом

Сазнај више

Лепенски Вир у популарној култури

Сазнај више