Системски каталог дела Павла Паје Јовановића (Catalogue raisonné), аутора Петра Петровића, представља подухват покренут поводом облежавања 150 година од рођења овог изузетно значајног и једног од најпознатијих српских сликара. Представља обједињену, свеобухватну каталогизацију Јовановићевог стваралаштва. Каталогом је обухваћено 1.099 дела Пајe Јовановића, разврстаних према тематским целинама, које кореспондирају са фазама у уметниковом развоју: жанр композиције и сцене из живота народа на Балкану; историјске композиције, илустрације народних епских песама и Вршачки триптихон; пејзажи и мотиви из природе; црквено сликарство и религиозне теме; портрети (скице и студије за портрете); представе женског тела и лика; цртежи, скице и студије.

Посебне групу чине радови који су копије и реплике рађене по другим ауторима. Током истраживања констатована су и изгубљена и нестала дела Паје Јовановића, као и она за која нису потврђене коначне атрибуције, те се воде као дела која се приписују или припадају стваралачком кругу Паје Јовановића.

Прочитајте више