Sistemski katalog dela Pavla Paje Jovanovića (Catalogue raisonné), autora Petra Petrovića, predstavlja poduhvat pokrenut povodom obležavanja 150 godina od rođenja ovog izuzetno značajnog i jednog od najpoznatijih srpskih slikara. Predstavlja objedinjenu, sveobuhvatnu katalogizaciju Jovanovićevog stvaralaštva. Katalogom je obuhvaćeno 1.099 dela Paje Jovanovića, razvrstanih prema tematskim celinama, koje korespondiraju sa fazama u umetnikovom razvoju: žanr kompozicije i scene iz života naroda na Balkanu; istorijske kompozicije, ilustracije narodnih epskih pesama i Vršački triptihon; pejzaži i motivi iz prirode; crkveno slikarstvo i religiozne teme; portreti (skice i studije za portrete); predstave ženskog tela i lika; crteži, skice i studije.

Posebne grupu čine radovi koji su kopije i replike rađene po drugim autorima. Tokom istraživanja konstatovana su i izgubljena i nestala dela Paje Jovanovića, kao i ona za koja nisu potvrđene konačne atribucije, te se vode kao dela koja se pripisuju ili pripadaju stvaralačkom krugu Paje Jovanovića.

Pročitajte više