Od osnivanja do danas, Narodni muzej razvijao se uz poklone i finansijsku podršku onih koji su delili našu viziju muzeja kao dinamičnog, inspirativnog mesta koje povezuje  kulture prošlosti i ljude današnjice. Podrška Vas darežljivih, društveno odgovornih  pojedinaca, grupa i preduzeća i dalje je od vitalne važnosti za muzej.

Naš najveći san, i najveći finansijski izazov, je otvaranje muzeja u novom ruhu, dostupnog i namenjenog svim građanima. U skladu sa tim, rekonstrukcija zgrade muzeja na Trgu republike jedan je od prioriteta za koji nam je potrebna Vaša podrška, ali ne i jedini. Kako bismo ispunili dati san, Vaše donacije ulažemo i u povećanje dostupnosti artefakata i informacija koje čuvamo, inspirativne izložbe i prateće programe u muzeju i izvan njega, kreiranje sadržaja na društvenim mrežama, radionice za decu i mlade, nova istraživanja, obogaćivanje zbirki novim predmetima, konzervaciju i restauraciji predmeta iz zbirki i podizanje kapaciteta naših zaposlenih.

Ako želite da donirate sredstva za rekonstrukciju zgrade muzeja, projekte ili svakodnevne aktivnosti i programe to možete učiniti uplatitom na račun 840-516-764-90, Narodni muzej  u Beogradu, Trg Republike 1a, PIB 101514832, sa naznakom “Za donacije”. Za „in-kind“ donacije i sve dogovore vezano za mogućnost ciljanog ulaganja sredstava u sadržaje i namene koje Vi odaberete, kontaktirajte produkcija@narodnimuzej.rs. Da biste donirali artefakt ili legat za neku od naših zbirki molimo Vas kontaktirajte s.djordjevic@narodnimuzej.rs.

Donirajući muzeju, poklanjate celoj zajednici!

Pročitajte više