Javne nabavke

Tokom vanrednog stanja zbog pandemije virusa COVID-19:

– svaki ponuđač na zakazano otvaranje ponuda može poslati samo po jednog predstavnika, koji preventivno mora biti opremljen zaštitnom maskom i rukavicama.

– podsećamo da prema Zakonu o javnim nabavkama, ponuđači nisu u obavezi da prisustvuju otvaranju ponuda, a naručilac je dužan da u roku od tri dana od dana otvaranja dostavi zapisnik sa otvaranja učesnicima koji ne prisustvuju otvaranju ponuda.

Ostavite komentar

Pročitajte još

Otkrića drugačijih mogućnosti

Saznaj više

Putovanje Rimske dvokolice

Saznaj više

Sveprisutni nauk – Sveti Sava blagosilja Srpčad

Saznaj više