Мисија Народног музеја

Народни музеј у Београду је музеј комплексног типа посвећен заштити, интерпретацији и промоцији слојевитог, мултикултурног наслеђа централног Балкана и Европе – култура од праисторије до данас – кроз археолошку, нумизматичку и уметничку грађу. Музеј прикупља, чува, штити на основу принципа превентивне заштите, унапређује знања. Он тумачи историјске и савремене културе, национални идентитет да служи као извор сазнања и активан центар учења у заједници и окружењу.

Визија Народног Mузеја

Народни музеј треба да буде најважнији музеолошки центар на Балкану, узор и модел за друге музеје у земљи и региону. Народни музеј треба да буде национални културни центар регионалног и светског значаја, незаобилазно и омиљено одредиште за грађане Београда и туристе из земље и света, препознатљив у јавности. Народни музеј треба да подстиче радозналост и да инспирише.

Прочитајте више