Misija Narodnog muzeja

Narodni muzej u Beogradu je muzej kompleksnog tipa posvećen zaštiti, interpretaciji i promociji slojevitog, multikulturnog nasleđa centralnog Balkana i Evrope – kultura od praistorije do danas – kroz arheološku, numizmatičku i umetničku građu. Muzej prikuplja, čuva, štiti na osnovu principa preventivne zaštite, unapređuje znanja. On tumači istorijske i savremene kulture, nacionalni identitet da služi kao izvor saznanja i aktivan centar učenja u zajednici i okruženju.

Vizija Narodnog Muzeja

Narodni muzej treba da bude najvažniji muzeološki centar na Balkanu, uzor i model za druge muzeje u zemlji i regionu. Narodni muzej treba da bude nacionalni kulturni centar regionalnog i svetskog značaja, nezaobilazno i omiljeno odredište za građane Beograda i turiste iz zemlje i sveta, prepoznatljiv u javnosti. Narodni muzej treba da podstiče radoznalost i da inspiriše.

Pročitajte više