Значајне и бројне збирке Одељења нумизматике Народног музеја у Београду обухватају монетарну грађу, од периода антике преко средњег века до новог доба. Њихова обрада и публиковање делом се остварује у оквиру дугорочних научних пројеката, у које су укључени сарадници Одељења и стручњаци сродних институција.

Пројекат Оставе римског новца у доба Принципата, кроз топографију и хоризонте похрањивања остава новца, често јединог историјског извора, прати развој новчане привреде на простору централног Балкана, од његовог укључивања у јединствен војнополитички и административни систем Римског царства до 3. века.

Пројекат Ковнице централног Балкана у античко доба, заснован на грађи из фонда Народног музеја у Београду и европских колекција, истражује ковнице које су балкански простор, нарочито простор данашње Србије, снабдевале новцем у време римске доминације. Кроз неколико тема у контексту историјских збивања, обрађује организацију и рад ковница у Виминацијуму и ковнице у Стобима.

Новац Српске деспотовине je пројекат који обрађује деспотска ковања заступљена у музејским фондовима Народног музеја у Београду и Немзети музеја у Будимпешти. Преко бројних монетарних емисија, ова ковања одсликавају последњу фазу развоја новчаног система средњовековне Србије, његову реформу и обнову до губитка државности 1459. године.

Пројекат Одликовања из збирке Народног музеја у Београду тумачи фалеристичку грађу формирану и потеклу од заоставштина истакнутих личности друштвено-политичког живота Србије друге половине 19. и почетка 20. века. Она представља својеврстан историјски и уметнички извор несумљиве аутентичности доба у којем је настала.