Značajne i brojne zbirke Odeljenja numizmatike Narodnog muzeja u Beogradu obuhvataju monetarnu građu, od perioda antike preko srednjeg veka do novog doba. Njihova obrada i publikovanje delom se ostvaruje u okviru dugoročnih naučnih projekata, u koje su uključeni saradnici Odeljenja i stručnjaci srodnih institucija.

Projekat Ostave rimskog novca u doba Principata, kroz topografiju i horizonte pohranjivanja ostava novca, često jedinog istorijskog izvora, prati razvoj novčane privrede na prostoru centralnog Balkana, od njegovog uključivanja u jedinstven vojnopolitički i administrativni sistem Rimskog carstva do 3. veka.

Projekat Kovnice centralnog Balkana u antičko doba, zasnovan na građi iz fonda Narodnog muzeja u Beogradu i evropskih kolekcija, istražuje kovnice koje su balkanski prostor, naročito prostor današnje Srbije, snabdevale novcem u vreme rimske dominacije. Kroz nekoliko tema u kontekstu istorijskih zbivanja, obrađuje organizaciju i rad kovnica u Viminacijumu i kovnice u Stobima.

Novac Srpske despotovine je projekat koji obrađuje despotska kovanja zastupljena u muzejskim fondovima Narodnog muzeja u Beogradu i Nemzeti muzeja u Budimpešti. Preko brojnih monetarnih emisija, ova kovanja odslikavaju poslednju fazu razvoja novčanog sistema srednjovekovne Srbije, njegovu reformu i obnovu do gubitka državnosti 1459. godine.

Projekat Odlikovanja iz zbirke Narodnog muzeja u Beogradu tumači falerističku građu formiranu i poteklu od zaostavština istaknutih ličnosti društveno-političkog života Srbije druge polovine 19. i početka 20. veka. Ona predstavlja svojevrstan istorijski i umetnički izvor nesumljive autentičnosti doba u kojem je nastala.