Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi

Preuzmite >>

Zakon o kulturnom nasleđu

Preuzmite >>

Ugovor o međusobnim pravima i obavezama

u sprovođenju statusne promene pripajanjem

Preuzmite >>

Uredba o organizovanju rada
za vreme vanrednog stanja

Preuzmite >>

Zakon o kulturi

Preuzmite >>

Zakon o kulturnim dobrima

Preuzmite >>

Zakon o muzejskoj delatnosti

Preuzmite >>

Rešenje o utvrđivanju nadležnosti muzeja

Preuzmite >>

Stručno uputstvo o uslovima i načinu čuvanja i korišćenja umetničko-istorijskih dela

Preuzmite >>

Procedura o pregledu i oceni dokumentacije i izdavanje mera tehničke zaštite na pokretnim kulturnim dobrima

Preuzmite>>

Opšte mere tehničke zaštite

Preuzmite>>

Upustvo o načinu i postupku revizije muzejske građe

Preuzmite>>

Upustvo o načinu vršenja stručnog nadzora

Preuzmite>>

Ministarstvo kulture i informisanja republike Srbije

&

Nacionalni savet za kulturu

 

 

 

 

 

 

Pročitajte više