Narodni muzej, kao najstarija i centralna muzejska institucija u Srbiji, već  168 godina posvećena je očuvanju nacionalne i svetske kulturne baštine. Medij smo kroz koji preko 400.000 svedočanstava o razvoju i trajanju kultura i društava, nastalih od paleolita do današnjih dana, komunicira sa današnjicom.

Cilj nam je da i dalje budemo centar kreativnosti, inspiracije, susreta, učenja, uživanja, razmene ideja i negovanja sećanja.

Naše aktivnosti zahtevaju maksimalno angažovanje članova našeg tima, svih  zaposlenih i saradnika. Važan segment naše politike je otvorenost ka zajednici i saradnja sa drugim institucijama, koje doprinose kvalitetu naših programa i realizovanih aktivnosti.

Deleći zajedničku misiju i unapređujući saradnju u oblasti kulture, doprinećemo izgradnji naprednog civilnog društva. Pozivamo Vas da postanete partner naše institucije. Možete izabrati različite modele partnerstva s nama:

Partnerstvo sa srodnim institucijama

Pruža mogućnost realizacije zajedničkih projekata i dobrobit od međuinstitucionalne saradnje muzejskih stručnjaka različitih oblasti i profila.

Partnerstvo muzeja sa nevladinim sektorom, pojedincima i drugim institucijama

Mogućnost realizacije projekata iz sfere kulture, nauke  i obrazovanja s posebim akcentom na interdisciplinarne aktivnosti, izložbe, istraživanja i edukativne programe.

Partnerstvo u virtuelnom svetu

Omogućava zajedničko angažovanje na popularizaciji i interpretaciji kulture uz pomoć interneta i novih tehnologija.

Kroz partnerstvo i zajedničko delovanje inspirisaćemo našu zajednicu da povede intenzivniju brigu o kulturnoj baštini. Razvijajući vezu društva i Muzeja  podstaći ćemo učenje o kulturnim vrednostima, osnažiti regionalnu saradnju i interdisciplinarno umrežavanje.

Naši dosadašnji partneri bile su nacionalne i internacionalne institucije i pojedinci iz najrazličitijih sfera delovanja.

KONTAKT

Otvoreni smo za saradnju i sve Vaše predloge. Za sva vaša dalja pitanja i kontakt javite nam se putem i-mejla na adresu pr@narodnimuzej.rs .

Pročitajte više