Нова стална поставка

Нова стална поставка музеја обухвата огромни хронолошки опсег од далеког палеолита све до уметности 20. века. Организована на три нивоа репрезентативног здања, поставка je распоређена на 5000м² изложбеног простора. Представљајући читав фонд Народног музеја, пажљиво одабрани експонати, као и поставка у целини сведочи о изузетним археолошким истраживањима, предвођеним стручњацима Народног музеја, о видовима репрезентације српских владара кроз уметничке предмете, о поклонодавцима и колекционарима, сликовито и хронолошки, а истовремено нелинеарно и праволинијски, водиће посетиоца од праисторије до савремене уметности.

Полазиште у осмишљавању нове музејске поставке, у чему су учествовали кустоси Народног музеја и дизајнери Јелена Стефановић, Игор и Ирена Степанчић,  било је настојање да се уравнотеженим комбиновањем конвенционалног и иновативног, омогући отворени увид у уметност и прошлост. Поновним отварањем, оснажених капацитета, Народни музеј стреми да буде активна и савремена установа коју истовремено одликују и традиционалности и отвореност и флексибилност. Настојали смо да поставка буде јасно читљива и разумљива посетиоцима, са свешћу да је Народни музеј једно од ретких места где је могуће остварити непосредан контакт са културним добрима – добрима која у себи носе различите вредности од историјских, културних, преко естетских и научних, све до економских и симболичних.

Кроз саму сталну поставку се преплићу резултати свих музејских делатности и активности, од истраживања и конзервације до интерпретације и едукације. Народни музеј је жив организам, пулсирајући центар који у великој мери чине управо људи који у њему раде и који су њему некада радили.

Са жељом да Музеј буде што приступачнији за све посетиоце, настојали смо да уз визуелни склад и пратећи материјал у виду текстова, легенди и дигиталних садржаја омогућимо, најпре пријатан боравак у музеју, али и прилику за откривање, сазнање, учење и уживање.

Приземље

У простору атријума су представљене археолошке збирке Народног музеја које обухвају хронолошки распон од палеолита до античке грчке и доминантне римске културе и уметности.

Стална поставка има за циљ да нелинеарно представи културеу хронолошком следу, а за поставку је издвојен како репрезентативни материјал тако и онај карактеристичан који на сликовит и језгровит начин говори о свакодневном животу у палеолиту, мезолиту, неолиту, бронзаном, гвозденом добу, римском и касноантичком периоду.

Како изложбени простор атријума није довољно простран да би се кроз бројне и разноврсне тематске целине представиле све занимљиве и пажње вредне појаве поред представљања целина опредељених од стране кустоса начином излагања, дизајном, осветљењем или на неки други начин акцентовани су феномени као што су култура Лепенског Вира, неолитизација, појава најстарије металургије бакра, значај и функције овдашњих римских провинција у структури Римског царства са освртом на порекло одређеног броја римских царева.

Први спрат

У просторијама у којима су изложени средњовековни предмети кроз десет тематских целина представљен је период од средине раног средњег века,  до Првог српског устанка.

Реч је о изузетном, веома разнородном материјалу у који спадају накит, керамика, иконе, фреске и копије фресака, масивна камена пластика, богослужбени предмети и предмети примењене уметности, који на динамичен начин сведоче и упознају посетиоце са узбудљивим средњим веком на тлу данашње Србије.

У другом делу изложбеног простора на првом спрату налазе се сале у којима су  изложена дела из Збирке српског сликарства 18. и 19. века.

У последњем сегменту на овом нивоу, посетиоци могу да виде избор цртежа и графика страних и домаћих аутора. Овај део поставке ће се због ограничених могућности за излагање радова на папиру, на неколико месеци мењати.

Други спрат

Изложбени простор на другом спрату чине три целине. Од тога две чине саставни део сталне поставке у оквиру које ће бити изложена дела страних уметника и дела из Збирке југословенског сликарства 20. века. Трећу целину, чини Велика сала, простор који се користи за реализацију тематских изложби како Народног музеја тако и других музејских установа.

Међу сегментима сталне поставке често најатрактивнији посетиоцима је део у којем су изложена дела страних уметника. Ова изузетна колекција представљена је кроз слике и пастеле, као и мањим бројем скулптура које кореспондирају са одабраним сликама.

Збирка југословенског сликарства 20. века представљена је са безмало 200 дела разнородних стилских праваца.  Уз уживање у сликарству, посетиоци у овим изложбеним салама могу да се упознају са избором скулптуре, која на  адекватан начин допуњује са поставку чинећи с њом јединствену целину.

Прочитајте више