У Центру за конзервацију Народног музеја у Београду, као саставни део активности на заштити културних добара, реализују се истраживачки пројекти и студије из области превентивне заштите, конзервације и рестаурације.

Испитивања уметничко-историјских дела (о саставу материјала, техникама израде, стању дела и о узроцима њиховог пропадања), праћење развоја метода испитивања и разрада и унапређење метода за конзервацију и рестаурацију културних добара, испитивања техника и технологија израде предмета, испитивања састава предмета, испитивања и истраживања порекла предмета, испитивања и истраживања утицаја окружења на културна добра, и друга истраживања у области заштите културних добара, као и истраживања материјала и метода који могу да се примене у циљу успоравања, заустављања и спречавања деструктивних процеса или материјала, и недеструктивних метода које могу да се примене у процесу конзервације и рестаурације, представљају део систематског истраживања у области превентивне заштите и конзервације и целовите бриге о заштити и презентацији наслеђа.

Прочитајте више