Фундаментални део сваке слике је носилац и од његовог састава, структуре, квалитета, начина обраде у многоме је одређено само дело у свим својим аспектима, како у технолошком, естетском, историјском, тако и у погледу трајности самог материјала. На каквим платнима је сликао Паја Јовановић? Да ли је избор одређеног типа и структуре био случајан, диктиран доступношћу материјала у месту тренутног боравка или намеран уметников избор? Какве су биле сликареве навике, да ли је користио посебна платна у одређеним периодима свог стваралаштва, колико се разликују она коришћена за портрете, историјске композиције, скице? Овом студијом биће обухваћена испитивања техничких карактеристика тканине (преплетај, густина, површинска маса, правац основе) и предива (сировински састав, финоћа, смер и број увоја), као и анализе рекламних печата снабдевача са слика Паје Јовановића. У плану је и синтеза са аналитичком студијом подлога, које је истраживала мр Милица Марић–Стојановић, хемичар у Народном музеју у Београду. Идентификација сировинског састава влакна и других карактеристика предива одвија се у сарадњи са др Мирјаном Костић, ванредним професором Катедре за текстилно инжењерство ТМФ-а у Београду.

Аутор истраживачке студије Платнени носиоци слика Паје Јовановића је мр Софија Кајтез, виши рестауратор.

Прочитајте више