Fundamentalni deo svake slike je nosilac i od njegovog sastava, strukture, kvaliteta, načina obrade u mnogome je određeno samo delo u svim svojim aspektima, kako u tehnološkom, estetskom, istorijskom, tako i u pogledu trajnosti samog materijala. Na kakvim platnima je slikao Paja Jovanović? Da li je izbor određenog tipa i strukture bio slučajan, diktiran dostupnošću materijala u mestu trenutnog boravka ili nameran umetnikov izbor? Kakve su bile slikareve navike, da li je koristio posebna platna u određenim periodima svog stvaralaštva, koliko se razlikuju ona korišćena za portrete, istorijske kompozicije, skice? Ovom studijom biće obuhvaćena ispitivanja tehničkih karakteristika tkanine (prepletaj, gustina, površinska masa, pravac osnove) i prediva (sirovinski sastav, finoća, smer i broj uvoja), kao i analize reklamnih pečata snabdevača sa slika Paje Jovanovića. U planu je i sinteza sa analitičkom studijom podloga, koje je istraživala mr Milica Marić–Stojanović, hemičar u Narodnom muzeju u Beogradu. Identifikacija sirovinskog sastava vlakna i drugih karakteristika prediva odvija se u saradnji sa dr Mirjanom Kostić, vanrednim profesorom Katedre za tekstilno inženjerstvo TMF-a u Beogradu.

Autor istraživačke studije Platneni nosioci slika Paje Jovanovića je mr Sofija Kajtez, viši restaurator.

Pročitajte više