U ovoj literarno – likovnoj radionici učesnici će imati prilike da upoznaju slike Đure Jakšića u Narodnom muzeju i da saznaju o njegovom životu i radu kroz obilazak muzejske postavke. Zatim će dobiti jedan literarni lik Đure Jakšića koji će obraditi kroz literarni zadatak, i prezentovaće ga grupi. Na kraju će ovaj lik, portret iz teksta oslikati.

Uzrast: 10-14 godina

Prijavljivanje učesnika je obavezno je na adresu radionice@narodnimuzej.rs.