MIODRAG VUJAČIĆ MIRSKI

Zoran Markuš, Ljubica Miljković, Nikola Kusovac, Đorđe Kadijević

1995, 206 str, ilustr, 32 cm

Srpska umetnost od XVIII do XX veka : monografija, [1]

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

Prva knjiga u ovoj seriji posvećena je Miodragu Vujačiću Mirskom (1932-1996) i njegovom velikom umetničkom opusu. Rano stvaralaštvo ovog slikara odražavalo je aktuelne umetničke pravce, poput apstrakcije ili enformela, ali sa pojavom „nove figuracije“, 70-ih godina, potpuno se posvećuje ljudskoj figuri. U prilogu publikacije, koja je pratila izložbu odabranih radova M. V. Mirskog, nalazi se i kompletan popis svih 420 dela ovog slikara.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više