Хронолошки оквири

Збирка византијског, српског и европског средњовековног новца Народног музеја у Београду илуструје монетарну историју и циркулацију, у периоду од 5. до 15. века.

Византијски новац

Колекција византијског новца представљена је репрезентативним фондом појединачних налаза и остава, који преко царског ковања у злату, сребру и бронзи прати новчарство византијске државе, као и монетарне токове на централном балканском простору везане за северозападни део Царства.

Новац средњовековне Србије

По угледу на византијски, кује се први новац средњовековне Србије. Почеци ковања обележени су ретким сребрним и бронзаним емисијама краља Радослава, искованим у Расу око 1230. године. Захваљујући постојању бројних рудника сребра и раду ковница, српско новчарство непрекидно траје и дели судбину државе до њеног краја, 1459. године. Настало на граници европског Истока и Запада, оно одаје дух византијске и западноевропске монетарне традиције, и кроз велики број новчаних врста везује своје постојање за емисиону политику српских краљева, царева, властеле, деспота и градова.

Печати и буле

Део нумизматичке колекције представљају и византијски, српски и европски печати. По реткости се издвајају оловне буле Стефана Немање и Стефана Страцимира, докази дипломатичке праксе Немањине државе у 12. веку.

Кустос: др Весна Радић, музејски саветник

v.radic@narodnimuzej.rs

Прочитајте више