Hronološki okviri

Zbirka vizantijskog, srpskog i evropskog srednjovekovnog novca Narodnog muzeja u Beogradu ilustruje monetarnu istoriju i cirkulaciju, u periodu od 5. do 15. veka.

Vizantijski novac

Kolekcija vizantijskog novca predstavljena je reprezentativnim fondom pojedinačnih nalaza i ostava, koji preko carskog kovanja u zlatu, srebru i bronzi prati novčarstvo vizantijske države, kao i monetarne tokove na centralnom balkanskom prostoru vezane za severozapadni deo Carstva.

Novac srednjovekovne Srbije

Po ugledu na vizantijski, kuje se prvi novac srednjovekovne Srbije. Počeci kovanja obeleženi su retkim srebrnim i bronzanim emisijama kralja Radoslava, iskovanim u Rasu oko 1230. godine. Zahvaljujući postojanju brojnih rudnika srebra i radu kovnica, srpsko novčarstvo neprekidno traje i deli sudbinu države do njenog kraja, 1459. godine. Nastalo na granici evropskog Istoka i Zapada, ono odaje duh vizantijske i zapadnoevropske monetarne tradicije, i kroz veliki broj novčanih vrsta vezuje svoje postojanje za emisionu politiku srpskih kraljeva, careva, vlastele, despota i gradova.

Pečati i bule

Deo numizmatičke kolekcije predstavljaju i vizantijski, srpski i evropski pečati. Po retkosti se izdvajaju olovne bule Stefana Nemanje i Stefana Stracimira, dokazi diplomatičke prakse Nemanjine države u 12. veku.

Kustos: dr Vesna Radić, muzejski savetnik

v.radic@narodnimuzej.rs

Pročitajte više