VINČA – PRAISTORIJSKA METROPOLA: ISTRAŽIVANjA 1908-2008

Dubravka Nikolić i dr.

2008, 289 str, ilustr, 24 cm

ISBN 978-86-86563-40-8

Suizdavači: Filozofski fakultet, Muzej grada Beograda i Galerija SANU

Istraživanjem lokaliteta Vinča u okolini Beograda, započetim pre tačno sto godina, otkriveno je jedno od najznačajnijih neolitskih naselja u Evropi. Staro je preko sedam hiljada godina i po njemu je čitava kultura, rasprostranjena na teritoriji centralnog Balkana, dobila ime. Predstavljene figurine, različiti kultni predmeti i posude od pečene gline, te raznovrsno oruđe i nakit (preko 280 objekata), sabrani su iz nekoliko beogradskih institucija, koje su sarađivale na iskopavanju i proučavanju nalaza sa ovog lokaliteta. Uz odabrane eksponate, izložena je i rekonstrukcija jedne tipične vinčanske kuće.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više