Projekat Ranosrednjovekovna naselja i nekropole u Podunavlju – područje od Beograda do Smedereva, predstavlja višegodišnji projekat Narodnog muzeja u Beogradu. Rukovodilac projekta je mr Slobodan Fidanovski (s.fidanovski@narodnimuzej.rs). Cilj projekta je nastavak istraživanja ranosrednjovekovnih nalazišta duž desne obale Dunava i njegovog zaleđa. Projekat finansira i Sekretarijat za kulturu Skupštine grada Beograda.

Istraživanja su započeta 2003. godine na srednjovekovnoj nekropoli na lokalitetu Zabran u Ripnju, na kome je 2001. godine vršeno manje sondažno iskopavanje. Konstatovano je da se na pomenutom lokalitetu nalazilo manje seosko groblje iz 12-14. stoleća. Iskopavanje ovog lokaliteta okončano je 2004. godine, kada je istraživano i srednjovekovno groblje na lokalitetu Palanka, takođe u ataru Ripnja, i započeto rekognosciranje atara Ritopeka.

U daljem toku projekta, obavljeno je rekognosciranje područja duž desne obale Dunava, od Ritopeka do mesta Udovice kod Smedereva. Na lokalitetu Gornje Plavince (Plavinac), gde je ustanovljeno postojanje srednjovekovnog groblja, vršena su tokom tri godine i sondažna iskopavanja. Iskopavani su i lokaliteti Livadice i Burino bostanište u Ritopeku, kao i Pavlov Čair, Baščovana, Ladne vode i Podunavlje u Brestoviku.

Pročitajte više