ANTIČKI KOSMAJ

Mirjana Glumac

2009, 27 str, ilustr, 20 cm

ISBN 978-86-912687-0-1

Suizdavač: Centar za kulturu Sopot

Ostatke antičkih naselja, nekropola i rudnika na Kosmaju, jednog od najvećih rimskih rudarskih kompleksa u Evropi, istraživali su proteklih decenija stručnjaci našeg muzeja. Na izložbi u Sopotu predstavljeni su raznorodni nalazi (46 predmeta) iz nekoliko grobova sa lokaliteta Guberevac – Gomilice (I-III v.), koji se čuvaju u Zbirci Kosmaj Narodnog muzeja u Beogradu.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više