O legatu Dunjić

Zbirka Dunjić je legat bračnog para lekara, Sofije i Milojka Dunjića, poklonjen Narodnom muzeju 31. avgusta 1976. godine. Predmeti, koje su darodavci decenijama prikupljali od stanovništva na području Kosmaja, pripadaju periodu rimske dominacije na Balkanu, od 1. do 4. veka. Smatra se da većim delom potiču iz kosmajskih nekropola i tipični su grobni prilozi ovog razdoblja Rimskog carstva.  Među njima ima keramičkih i staklenih posuda, svetiljki, toaletnog pribora, medicinskih instrumenata, ukrasnih koštanih igala, nakita. Predmeti su uglavnom lokalne izrade, što je razumljivo, imajući u vidu da je Kosmaj u to vreme bio veliki centar eksploatacije i prerade metala, prvenstveno olova i srebra.

Zbirka Dunjić i Kosmaj

Po svom sadržaju, hronološkom rasponu i mestu pronalaska, Zbirka Dunjić pokazuje veliku sličnost sa Zbirkom Kosmaj Narodnog muzeja u Beogradu.

Kustos: dr Mirjana Glumac, muzejski savetnik

m.glumac@narodnimuzej.rs

Pročitajte više