Хронолошки оквири

Збирка Космај садржи предмете из римског доба, од 1. до 4. века.

Формирање фонда

Фонд збирке чине предмети пронађени током систематских ископавања некрополе Гомилице, у атару села Губеревац на Космају. Том приликом констатован је 361 етажни гроб спаљених покојника типа Мала Копашница – Сасе, са уобичајеним гробним инвентаром: керамичким и стакленим посудама, светиљкама, новцем, накитом и украсним предметима од метала, коштаним налазима, и др. Истраживањима је потврђено присуство становништва различитог порекла које је за потребе рада у космајским рудницима мигрирало у ове области. То се види и по практиковању бројних култова на некрополи, као што је, на пример, култ Загробне Венере (прилагање теракота Венере у гробове), иначе редак на нашим просторима. Такође, у једном гробу пронађене су оловне таблице са урезаним именима проклетих – Tabellae defixionum.

Рударство у доба Рима

Значај збирке Космај, као и Збирке Дуњић из Народног музеја у Београду, која јој је по пореклу и садржају најсличнија, огледа се пре свега у потенцијалу за разумевање улоге Космаја као рударског басена, великог експлоатационог и прерађивачко-топионичарског пункта, одакле је Римско царство снабдевано металима.

Кустос: др Мирјана Глумац, музејски саветник

m.glumac@narodnimuzej.rs

Прочитајте више