DOBROTVORI BEOGRADSKOM UNIVERZITETU

Tatjana Bošnjak i dr.

2005, 159 str, ilustr, 24 cm

ISBN 86-7025-383-6

Suizdavači: Srpska akademija nauka i umetnosti i Univerzitet u Beogradu

Knjiga je štampana i na engleskom jeziku.

U čast stogodišnjice od donošenja Zakona o univerzitetu, upriličena je izložba posvećena njegovim uglednim domaćim i inostranim patronima. Preko 360 eksponata predstavili su samo deo izuzetnih arheoloških, numizmatičkih, umetničkih i knjižnih zbirki i legata. Uz brojne arhivalije i fotografije, izloženi predmeti svedočanstvo su o značaju, koja je naša najstarija visokoobrazovna institucija uživala u kulturnoj javnosti preko 150 godina.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više