Predavanje o Nizozemskoj grafici 17. veka u okviru stalne postavke Narodnog muzeja održaće dr Dragana Kovačić, kustos Zbirke crteža i grafika stranih autora Narodnog muzeja u Beogradu.