Učestvovanjem u radionici “Čitamo i pišemo staroegipatske hijeroglife”prolazi se kroz stalnu postavku staroegipatske Zbirke Narodnog muzeja. Tom prilikom posebna pažnja će biti usmerena na hijeroglifsko pismo kojim se pisalo u starom Egiptu kao i na priču ko je i kako dešifrovao hijeroglife. U praktičnom delu polaznici će imati priliku da pišu i čitaju na jednom od najstarijih pisama Starog sveta.

Uzrast: 10 do 14 godina

Prijavljivanje učesnika je obavezno na adresu radionice@narodnimuzej.rs.