Od VII do XVII veka u kineskoj kulturi se razvija veliki broj stilskih i žanrovskih i estetskih usmerenja. Posebno plodan je bio period između X i XIII veka, kada je nastao i velik broj teorijskih radova u kojima se izlažu estetički stavovi autora, njihovo tumačenje i sagledavanje umetnosti, posebno slikarstva.

U okviru predavanja koje će u sklopu gostujuće izložbe Nacionalnog muzeja Kine Sva lica kulture. Slikarstvo i život učenjaka drevne Kine održati profesor Dušan Pajin, posetioci Narodnog muzeja će moći da podrobnije upoznaju kinesko slikarstvo, ali i da saznaju o teorijskim radovima posvećenim estetici slikarstva u tom vremenu. Posebno zanimljive su paralele koje se mogu pvući sa Da Vinčijevom tekstovima o slikarstvu, kojima su kineski autori prethodili nekoliko vekova.