Непрекидна линија је радионица посвећена деци узраста виших разреда основне школе.

ратићемо линију кроз радове и њено постепено претварање у слова. Линија ће кроз употребу различитих материјала  излазити из папира у музејски простор.

Пријављивање учесника узраста од  10 до 14  година обавезно је на адресу  d.babajic@narodnimuzej.rs