U ciklusu “Predeo za dokolicu” bavimo se kreativnim i obrazovnim potencijalom odmora i raspusta. Bavimo se enterijerima kao mogućim prostorima za dokolicu, susrete i razmišljanja. Oživljavamo enterijere sa slika i upoređujemo dokoličarske mogućnosti u prošlosti i sadašnjosti. Osmišljavamo i izvodimo igre i aktivnosti kojima bismo se bavili u sobama sa slika.

Uvodeći dramske tehnike u muzejski izložbeni prostor, interakcijom sa učesnicima, otkrivamo nove mogućnosti za doživljaj umetničkih dela i arheoloških svedočanstava prošlosti iz stalne postavke Narodnog muzeja.

Prijavljivanje učesnika uzrasta od 10 do 14 godina obavezno je na adresu radionice@narodnimuzej.rs.