U ciklusu „RAM ZA REČ“, likovni izraz i slike ćemo koristiti kao inspiraciju da razvijamo i otkrivamo svet reči. Na ovoj radionici pod nazivom „Sporedno nebo“ ćemo različite likovne elemente pretvarati u stihove koje ćemo interpretirati na različite načine (koristeći različite dramske forme i žanrove). Takođe ćemo omiljene ili poznate stihove „upisivati“ u slike iz postojeće kolekcije Narodnog muzeja.

Uzrast: odrasli

Prijave učesnika obavezne su na adresu radionice@narodnimuzej.rs