Радионица Шума у плавој, жутој и црвеној боји води учеснике у пролећну авантуру кроз Народни музеј. Наше тело ће кроз просторне вежбе постати дрво које ћемо касније цртати комбинованом техником по методи италијанског уметника, дизајнера и педагога Бруна Мунарија.

Пријављивање учесника узраста од 8 до 10 година обавезно је на адресу d.babajic@narodnimuzej.rs