Povodom Međunarodnog dana muzej u Narodnom muzeju održava se Svečana skupština NK ICOM Srbije – Dodela nagrada NK ICOM Srbije i priznanja Muzej za 10

Skupštinu će otvoriti predsednica ICOM-a Suay Aksoy