Sa ciljem da našoj najmlađoj publicimo predstavimo najstariji period života, krenućemo u istraživanje praistorije. Upoznaćemo se sa životinjama koje su živele tokom ovog perioda, izložene u prizemlju Narodnog muzeja u delu stalne postavke. Kako su u pitanju samo životinjski ostaci zahvaljujući fotografijama dopunićemo njihov izgled i pokrenuti dečiju maštu. Nakon ovog dela popećemo se na prvi sprat gde će se zidovi edukacijske prostorije pretvoriti u zidove pećine. Deca će tom priliko oprobati u pećinskom slikarstu, predstavljajući upravo životinje koje smo upoznali na stalnoj postavci

Prijavljivanje učesnika uzrasta od 3 do 6 godina je obavezno na adresu radionice@narodnimuzej.rs.