Ovom prilikom podestićemo se najomiljenije zabave za sve generacije, čitanja bajki, onih koje je Vuk sakupljao, slušajući i beležeći narodna predanja. Pre nego što ih ilustrujemo, prepoznaćemo u njima i neke svetski poznate, a potekle od srpskih narodnih pripovetki.

Uzrast: 6-10 godina