DRAGAN STOJKOV

Sreto Bošnjak

2000, 164 str, ilustr, 31 cm

Srpska umetnost od XVIII do XX veka, monografija, 7

ISBN 86-7269-053-2

Knjiga je štampana i na engleskom i na italijanskom jeziku.

Hiperrealizam i figuracija u likovnom stvaralaštvu Dragana Stojkova deo su opšteg povratka stvarnog u slikarstvu poslednjih decenija XX veka. U savremenoj umetnosti, verizam je privid, jer Stojkov, kao i drugi slikari, unosi specifične simboličke motive i čini dela višeslojnim. Pored studije S. Bošnjaka, publikacija sadrži i kraće eseje D. Stojkova.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više