FRESKE MANASTIRA KOSOVA I METOHIJE

autor izložbe i kataloga: Sanja Pajić

28 strana, 14 strana sa reprodukcijama, 29 cm

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

Suizdavač: Zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Republike Srbije

Zahvaljujući bogatoj zbirci kopija, Galerija fresaka (u sastavu Narodnog muzeja u Beogradu) još jednom je predstavila remek-dela srpske srednjovekovne umetnosti. Odabrane kopije zidnog slikarstva (44 kopije fresaka), nastalog tokom XIII i XIV veka, iz crkava Bogorodice Ljeviške, Gračanice, Pećke patrijaršije (Svetih apostola, Bogorodice Odigitrije i Svetog Dimitrija) i Hrista Pantokratora iz Dečana, potvrđuju živo duhovno i umetničko bogatstvo Kosova i Metohije, koje je po svojoj izuzetnosti sastavni deo svetske kulturne baštine.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više