IDUĆ’ UČI U VEKOVE GLEDA: POVODOM 50. GODIŠNjICE OD OSNIVANjA MUZEJA VUKA I DOSITEJA I 260. GODIŠNjICE OD ROĐENjA DOSITEJA OBRADOVIĆA

Ljiljana Čubrić

1999, 48 strana, 18 strana sa reprodukcijama, 22 cm

Suizdavač: Vukova zadužbina, Beograd

Izložbom je prvi put na jednom mestu predstavljeno preko 60 portreta Dositeja Obradovića u različitim likovnim disciplinama, nastalih od prvih decenija XIX do poslednjih decenija XX veka. Život i delo D. Obradovića zazuzima posebno mesto u srpskoj kulturnoj istoriji i njegov lik bio je inspiracija mnogim domaćim i inostranim umetnicima kao simbol prosvetiteljskog rada i dobročinstva prema svome rodu.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više