MUZEJ VUKA I DOSITEJA (1949-2019): 70 GODINA OD OSNIVANjA

Eliana Gavrilović

2019, 135 str, ilustr, 22 h 22 cm

ISBN 978-86-7269-184-9

Daleke 1949. godine, na predlog Ministarstva prosvete, osnovan je Muzej Vuka i Dositeja, sa ciljem da prikuplja, čuva, proučava i izlaže rukopise, pisma, prva izdanja i druge predmete Vuka Karadžića i Dositeja Obradovića, kao i građu koja se odnosi na njihov rad i epohu u kojoj su stvarali. Taj zadatak se svesrdno ispunjavao decenijama, tokom kojih su se zbirke popunjavale najznačajnijim štampanim materijalom ovih velikana, ali i drugih značajnih pisaca i naučnika 18. i 19. veka, te ličnim predmetima V. Karadžića i njegove ćerke. Pored poglavlja o istorijatu Muzeja, zgrade i čitave ambijatentalne sredine, priloženi su informativni spiskovi organizovanih izložbi (1950-2018) i izdanja (1900-2017) Muzeja tokom ovih 70 godina.

Pročitajte više