NADEŽDA PETROVIĆ: 1873-1915: PUT ČASTI I SLAVE: POSVEĆENO STODVADESETPETOGOŠNjICI ROĐENjA

autor izložbe i kataloga: Ljubica Miljković

192 strane, 96 strana sa reprodukcijama, 30 cm

Izuzetne izložbe, 2

Dvojezični tekst (srpski/engleski)

ISBN 86-7269-045-1

Suizdavač: Umetnička galerija „Nadežda Petrović“ iz Čačka

Narodni muzej u Beogradu je imao čast da upriliči retrospektivnu izložbu radova naše najznačajnije slikarke. Odabranih 96 dela, nastalih od 1900. do 1915. godine, ilustruju stvaralački opus Nadežde Petrović, koja je svojim talentom anticipirala, u relativno kratkom periodu, sve pravce srpske moderne u prvoj polovini HH veka. Upečatljivog i osobenog stila, razvijala se i tražila u secesionističkom, impresionističkom i ekspresionističkom slikarstvu, tvoreći vrhunska dela srpskog slikarstva.

Sva izdanja Narodnog muzeja mogu se kupiti preko internet prodavnice: www.knjizara.com

Pročitajte više