Anastas Jovanović, Portret Stefana Nemanje

Pročitajte više