O zbirci

 

Prve grafike stranih autora otkupljene su za Narodni muzej 1896, čime je počelo formiranje Zbirke crteža i grafika stranih autora. Ona sada broji više od dve hiljade i pet stotina radova, nastalih od šesnaestog veka do danas. Najveći broj dela otkupljen je od privatnih kolekcionara. Među njima je posebno značajna zbrika Sakelarides koja obuhvata evropsku štampanu grafiku od šesnaestog do osamnaestog veka, sa delima Žaka Kaloa, Lukasa van Lejdena, Rembranta, Henrika Holcijusa, itd.

Kraj devetnaestog i početak dvadesetog veka obeležava Zbirka Eriha Šlomovića sa radovima Edgara Degaa i Ogista Renoara i drugih predstavnika impresionizma i postimpresionizma, kao i Zbirka Ljubomira Micića sa delima evropske avangarde. Među umetnicima koji su stvarali u periodu od realizma do klasične avanagarde izdvajaju se Kamij Koro, Vinsent Van Gog, Anri de Tuluz-Lotrek, Ogist Roden, Pablo Pikaso, Vasilij Kandinski, Laslo Moholj-Nađ, El Lisicki i dr.

 

Kustos: dr Dragana Kovačić, muzejski savetnik

d.kovacic@narodnimuzej.rs

Pročitajte više