O zbirci

Zbirka jugoslovenske skulpture Narodnog muzeja u Beogradu, u kojoj se čuva preko devet stotina radova prikupljenih tokom minulih više od sto trideset godina, predstavlja dragocen fond na osnovu kojeg se može sagledati istorija naše skulpture novijeg doba – od prvih ostvarenja najstarijih srpskih školovanih vajara, nastalih poslednjih decenija 19. stoleća, do dela savremenih autora.

Mozaik stilova

U okviru stilskih osobenosti, to su bili različiti vidovi realizma s početka ovog perioda (Petar Ubavkić, Ivan Rendić, Đorđe Jovanović, Simeon Roksandić, Dragomir Arambašić i drugi), zatim prihvatanje elemenata secesije i simbolizma, što je značilo tematsko i likovno suprotstavljanje tradiciji 19. veka i umetnosti akademizma (Robert Valdec, Ivan Meštrović, Toma Rosandić), a nakon toga u međuratnom periodu sledi afirmacija modernih stilskih tokova izraženih kroz dela umetnika školovanih uglavnom u Parizu i u Pragu (Sreten Stojanović, Petar Palavičini, Živojin Lukić, Dušan Jovanović Đukin, Risto Stijović, Frano Kršinić, Mihailo Tomić i drugi).

Posle Drugog svetskog rata samo je dodirnuta faza tzv. socijalističkog realizma, dok veći deo druge polovine minulog veka odlikuje bogatstvo umetničkih poetika koje se manifestuje preko širokih mogućnosti izbora stvaralačkih postupaka i materijala (Ilija Kolarević, Ana Bešlić, Sava Sandić, Vida Jocić, Olga Jevrić, Aleksandar Zarin, Nandor Glid, Jovan Kratohvil, Mira Sandić, Matija Vuković, Nikola Janković, Svetomir Arsić Basara, Olga Jančić, Momčilo Krković, Nebojša Mitrić i drugi).

Pored toga što zbirka Narodnog muzeja ilustruje glavne razvojne tokove srpske, a u velikoj meri i jugoslovenske skulpture, ona predstavlja i mesto gde se baštine mnoga od najznačajnijih dela brojnih umetnika čija imena stoje u samom vrhu naše novije istorije umetnosti.

Kustos: Vera Grujić, muzejski savetnik

v.grujic@narodnimuzej.rs

Pročitajte više