O zbirci

 

U Zbirci jugoslovenske skulpture Narodnog muzeja u Beogradu čuva se  preko hiljadu vajarskih ostvarenja. Zahvaljujući ovoj celini može da se prati  razvoj novije srpske skulpture, formirane na klasičnim uzorima, od samog početka, budući da su tokom poslednjih decenija 19. veka za Muzej otkupljivana prva ostvarenja naših najstarijih umetnika školovanih na inostranim akademijama od kojih se očekivalo da ispune svoju kulturnu i humanističku misiju. Nakon njihovih radova uglavnom stvaranih u maniru različitih vidova realizma, u vajarstvu su se tokom narednog stoleća postepeno usvajale i nove tendencije u genezi  evropske umetnosti. Umetnici širom jugoslovenskih prostora su sarađivali i pre osnivanja zajedničke države 1918, tako da mnogi od njih borave i izlažu u Beogradu kao glavnom kulturnom središtu, a skulptura dobija sve više poklonika. U Narodni muzej pored radova starijih vajara stižu i ostvarenja obeležena savremenim elementima poput secesije i simbolizma, što je značilo tematsko i formalno suprotstavljanje umetnosti akademizma, a zatim sledi afirmacija novih stilskih tokova izraženih kroz dela umetnika mahom školovanih u Parizu, Pragu, Rimu, itd. U periodu između dva svetska rata modernistička orijentacija prisutna je tek u svojim proplamsajima različitog intenziteta, da bi posle oslobođenja te težnje sve više rezultirale čitavim jezičkim i stilskim bogatsvom. Samo je dodirnuta faza tzv. socijalističkog realizma, dok veći deo druge polovine prošlog veka odlikuje bogatstvo raznorodnih umetničkih poetika koje se manifestuje preko širokih mogućnosti izbora stvaralačkih postupaka i materijala. Suštinu zbirke predstavljaju akvizicije koje u najlepšem svetlu prikazuju njihove autore, tj. elitu jugoslovenske i srpske moderne plastičke misli.

 

Lidija  Ham  Milovanović, viši kustos

l.ham@narodnimuzej.rs

Pročitajte više