О збирци

Збирка југословенске скулптуре Народног музеја у Београду, у којој се чува преко девет стотина радова прикупљених током минулих више од сто тридесет година, представља драгоцен фонд на основу којег се може сагледати историја наше скулптуре новијег доба – од првих остварења најстаријих српских школованих вајара, насталих последњих деценија 19. столећа, до дела савремених аутора.

Мозаик стилова

У оквиру стилских особености, то су били различити видови реализма с почетка овог периода (Петар Убавкић, Иван Рендић, Ђорђе Јовановић, Симеон Роксандић, Драгомир Арамбашић и други), затим прихватање елемената сецесије и симболизма, што је значило тематско и ликовно супротстављање традицији 19. века и уметности академизма (Роберт Валдец, Иван Мештровић, Тома Росандић), а након тога у међуратном периоду следи афирмација модерних стилских токова изражених кроз дела уметника школованих углавном у Паризу и у Прагу (Сретен Стојановић, Петар Палавичини, Живојин Лукић, Душан Јовановић Ђукин, Ристо Стијовић, Франо Кршинић, Михаило Томић и други).

После Другог светског рата само је додирнута фаза тзв. социјалистичког реализма, док већи део друге половине минулог века одликује богатство уметничких поетика које се манифестује преко широких могућности избора стваралачких поступака и материјала (Илија Коларевић, Ана Бешлић, Сава Сандић, Вида Јоцић, Олга Јеврић, Александар Зарин, Нандор Глид, Јован Кратохвил, Мира Сандић, Матија Вуковић, Никола Јанковић, Светомир Арсић Басара, Олга Јанчић, Момчило Крковић, Небојша Митрић и други).

Поред тога што збирка Народног музеја илуструје главне развојне токове српске, а у великој мери и југословенске скулптуре, она представља и место где се баштине многа од најзначајнијих дела бројних уметника чија имена стоје у самом врху наше новије историје уметности.

Кустос: Вера Грујић, музејски саветник

v.grujic@narodnimuzej.rs

Прочитајте више